لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور VIEW در اتوکد

مشاهده (فرمان)

نمای فضای مدل نامگذاری شده ، نمای طرح و نماهای از پیش تعیین شده را ذخیره و بازیابی می کند.

علامت

نمایش مدیر نمایش داده می شود. توجه: فرمان VIEW قابل استفاده شفاف نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.