لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Obtain-a-Digital-ID-on-the-Internet

برای به دست آوردن شناسه دیجیتال در اینترنت

  1. موتور جستجوگر را در مرورگر اینترنت خود باز کنید و اصطلاح “گواهی دیجیتال” را جستجو کنید.
  2. برای اطلاع بیشتر درباره یک فروشنده شناسه دیجیتال و چگونگی به دست آوردن شناسه دیجیتال ، روی یک نتیجه جستجو کلیک کنید.