لیسپ های کاربردی اتوکد

To-Modify-Leaders-Using-Grips

برای تغییر مدیران با استفاده از گرفتن

  1. چندرسانه ای را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید.
  2. روی یک نکته انتهایی رهبر ، یک چنگال محوری یا چنگک فرود حرکت دهید.
  3. روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید
  4. برای مشخص کردن مکانی برای عملی که انجام می دهید کلیک کنید.