لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور PLOTTERMANAGER در اتوکد

PLOTTERMANAGER (فرمان)

مدیر Plotter را نمایش می دهد ، جایی که می توانید پیکربندی پلاتر را اضافه یا ویرایش کنید.

 علامت

در پوشه می توانید جادوگر Add-a-Plotter را شروع کنید ، یا روی یک فایل PC3 دو بار کلیک کنید تا ویرایشگر تنظیمات Plotter را باز کنید.

  • برای افزودن و پیکربندی پلاترها و چاپگرها ، روی جادوگر Add-a-Plotter دوبار کلیک کنید.
  • بر روی پیکربندی پلاتر (پرونده PC3) دوبار کلیک کنید تا ویرایشگر تنظیمات Plotter را شروع کنید .

PLOTTERMANAGER (Command)

Displays the Plotter Manager, where you can add or edit a plotter configuration.

Find

In the folder, you can start the Add-a-Plotter wizard, or double-click a PC3 file
to open the Plotter Configuration Editor.

  • Double-click the Add-a-Plotter wizard to add and configure plotters and printers.
  • Double-click a plotter configuration (PC3 file) to start the Plotter Configuration
    Editor.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.