دستورات حرکت ، چرخش و مقیاس گذاری اشیاء سه بعدی در اتوکد (Moving Rotating Scaling 3D Objects)

دستورات حرکت ، چرخش و مقیاس گذاری اشیاء سه بعدی در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای جابجایی ، چرخش و مقیاس اشیاء سه بعدی با استفاده از gizmo 3D استفاده می شوند.