دستورات ساخت جامدات سه بعدی و سطوح از هندسه ۲D در اتوکد

۰ / ۰

دستورات ساخت جامدات سه بعدی و سطوح از هندسه ۲D در اتوکد (۳D Solids and Surfaces from 2D Geometry)

این دستورات و متغیرهای سیستم برای ایجاد مواد جامد و سطوح سه بعدی از هندسه ۲D مانند خطوط و منحنی ها استفاده می شوند.