لیسپ های کاربردی اتوکد

About-Applying-Materials-to-Objects-and-Faces

درباره کاربرد مواد در اشیاء و چهره ها

می توانید مواد را روی اشیاء ، لایه ها یا صورت ها اعمال کنید.

می توانید مواد را روی صورت روی یک جسم ، یک شی کامل یا همه اشیاء روی یک لایه اعمال کنید.

مواد موجود در مرورگر مواد توسط یک شیء سه بعدی قابل استفاده هستند

  • انتخاب اشیاء در نقشه برای اختصاص مطالب و سپس کلیک بر روی یک ماده در کتابخانه.به عنوان گزینه ای برای کلیک کردن روی یک ماده در یک کتابخانه ، می توانید بر روی یک ماده موجود در کتابخانه راست کلیک کرده و از منوی میانبر گزینه Assign to Selection را انتخاب کنید.
  • مواد را از یک کتابخانه بکشید و آن را روی یک جسم در نقشه بکشید.
توجه: هنگام انتخاب اشیاء ، می توانید با نگه داشتن کلید Ctrl قبل از انتخاب اشیاء در نقشه ، صورت های فردی را انتخاب کنید.