لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DSELECTIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور 3DSELECTIONMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

اولویت انتخاب اشیاء را با هم همپوشانی بصری و فیزیکی، هنگام استفاده از فرمت های بصری سه بعدی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

از اولویت انتخاب 3D legacy استفاده کنید.

1

برای انتخاب مواد جامد و سطوح سه بعدی ، از اولویت 3D انتخاب خط دید استفاده کنید. همچنین ، به یک شیء تعیین کننده تقدم انتخاب بر روی سطح مرتبط داده می شود.

اگر به عنوان وایرهای 2 بعدی یا 3 بعدی نمایش داده شوند ، 3DSELECTIONMODE در انتخاب مواد جامد سه بعدی هیچ اثری ندارد.