لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DPAN

دستور ۳DPAN فرقی با دستور PAN ندارد. و برای تبدیل نشانگر موس به دست و جابجا کردن محیط اتوکد استفاده می گردد.

 

هنگامی که نمایش در حالت Perspective view باشد، شما می توانید از این دستور استفاده کنید.

منابع مرتبط
دستورات برای پیش نمایش انیمیشن ها
دستورات برای مشاهده 3D

مفاهیم مرتبط
درباره ابزارهای 3D Navigation Tools

3DPAN (Command)

When a drawing is in a Perspective view, starts the interactive 3D view and enables
you to drag the view horizontally and vertically.

Find

Moves in the direction that you drag. You can drag the view vertically, horizontally,
or diagonally.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.