لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DFLY

دستور کم کاربرد 3DFLY در اتوکد به منظور مشاهده بهتر اشیاء سه بعدی می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا 3DFL را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

نکته: بعد از اجرای دستور با استفاده از صفحه کلید می توانید کار های زیر را انجام دهید:

  • W (حرکت به جلو)
  • A (حرکت به چپ)
  • S (حرکت به عقب)
  • D (حرکت به راست)
  • F (تبدیل حرکت به صورت معمولی و یا وضعیت هواپیما)

 

 

 


3DFLY (Command)

Changes the 3D view in a drawing interactively to create the appearance of flying
through the model.

 

Find
NOTE: By default, the Animations panel is not displayed. With the Visualize tab active,
right click the ribbon and select which panels are displayed.

3DFLY activates a fly mode in the current viewport. You can leave the XY plane as
though you’re flying through or around the model. On the keyboard, use arrow keys
or the following letters to determine the direction of your flight:

  • W (forward)
  • A (left)
  • S (back)
  • D (right)
  • F (toggle between walk and flight)

By default, the Position Locator window opens and displays your position in the drawing
from a top view.

Learning AutoCad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.