لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور 3DDISTANCE

دستور 3DDISTANCE

دستور کم کاربرد 3DDISTANCE در اتوکد به منظور جلو و عقب بردن اشکال سه بعدی (برای مشاهده) در یک راستا می باشد. برای استفاده از این دستور ابتدا 3DDI را در خط فرمان تایپ کرده و اینتر بزنید. در ویدئو زیر می توانید کاربرد این دستور را ملاحظه کنید.

 

 

 

 

 


3DDISTANCE (Command)

Starts the interactive 3D view and makes objects appear closer or farther away.

Find

When the command is active, the cursor appears as a line with one arrow pointing
up and another pointing down. Clicking and dragging in the current viewport moves
the position of the camera for the current view closer or farther away from the objects.
Drag upward to move the camera closer to the objects, making them appear larger; drag
downward to move the camera away from the objects, making them appear smaller.

Learning AutoCad

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.