لیسپ های کاربردی اتوکد

3D-Object-Snap-Status-Bar-Button

Snap Object 3D (دکمه نوار وضعیت)

مکان نما را به مکان های دقیق منحصر به فرد برای مواد جامد ، سطوح و نقاط ابر ابر منحصر به فرد می کنید. هنگامی که مکان نما را حرکت می دهید ، مکان نما را به نزدیکترین نقطه مرجع 3D بکشید. به عنوان مثال مهره ها ، قسمت های میانی روی لبه ها ، نزدیکترین رو به صورت و غیره.

 پیدا کردن

با کلیک بر روی فلش در کنار دکمه ، منو برای مشخص کردن ضربه محکم و ناگهانی شیء ثابت نشان داده می شود.

   3D Object Snap روشن است.
   Snap 3D Object خاموش (پیش فرض) است.
مرتبط با 3DOSNAP ، 3DOSMODE
کلید میانبر F4