لیسپ های کاربردی اتوکد

مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد

در ویدئو کوتاه زیر با نحوه مشخص کردن مرکز دایره در اتوکد آشنا خواهید شد.

ابتدا به منظور ترسیم یک دایره از دستور C استفاده می کنیم. روش استفاده از این دستور نیز به این صورت است که با تایپ حرف C در کامند بار و زدن اینتر و یا اسپیس اتوکد از ما می خواهد که مرکز دایره را وارد کنیم. با وارد کردن مرکز دایره اتوکد شعاع دایره را خواهد خواست، که با وارد کردن شعاع، دایره ترسیم خواهد شد.

حال برای مشخص کردن مرکز دایره کافی است که از دستور CenterMark استفاده کنیم.

به دو صورت می توان از این دستور استفاده کرد یا دستور را از زبانه Annotate انتخاب کنید. که در شکل زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده است. و یا با تایپ دستور CenterMark در خط فرمان و زدن اینتر این کار را انجام دهید. در نهایت با انتخاب دایره و زدن اینتر این کار را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.