لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان TEXT در اتوکد (دستور متن تک خطی ساده)

آموزش فرمان Text در اتوکد


لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …

TEXT

 

فرمان Text در اتوکد برای درج متون تک خطی ساده مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: در واقع این دستور نیز همانند MText (مولتی لاین تکست) برای تولید متن می باشد ولی با این تفاوت که فاقد نوار ابزار ویرایش متن می باشد. در غیر این صورت گوشه مقابل را انتخاب کنید.

بعد از فعال شدن این دستور ، سوال زیر از ما پرسیده می شود.

:[Specify start point of text or [Justify/Style

در ابتدا از ما نوع چینش (Justify) و نوع متن را می پرسد که می توانیم با زدن حرف اول هر یک از این دو کلمه آن را انتخاب کنیم. در غیر این صورت گوشه مقابل را انتخاب کنید تا سوال بعدی که اندازه متن است پرسیده شود:

Specify height:  با وارد کردن یک عدد ، ارتفاع نوشته را تعیین می‏ کنیم (و یا با استفاده از طول خط).

Specify rotation angle of text:  سپس از ما مقدار زاویه چرخش متن را می پرسد که هم می توان با چرخش خط این مقدار را داد و هم عدد وارد کرد.

در انتها نیز متن خود را تایپ کنید.

نکته: Justify برای تعیین محل قرار گیری نوشته در محدوده ه‏ایی که انتخاب می‏ کنیم.

هنگامی که این گزینه را انتخاب می‏ کنیم ، دستور زیر را باید اجرا کنیم:

Enter justification [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]


محل قرار گیری را انتخاب کنید. گزینه‏ های داخل کروشه هر کدام مخفف کلماتی هستند.

T: مخفف کلمه Top به معنی بالا می‏ باشد.

M: مخفف کلمه Middle به معنی میانه می ‏باشد.

B: مخفف کلمه Bottom به معنی پایین می‏ باشد.

L: مخفف کلمه Left به معنی چپ می باشد.

C: مخفف کلمه Center به معنی مرکز می‏ باشد.

R: مخفف کلمه Right به معنی راست می‏باشد.

برای طور مثال اگر گزینه BL را انتخاب کنیم. نوشته از قسمت پایین و سمت چپ محدوده ه‏ایی که تعیین می‏ کنیم شروع می‏شود.
Style را نیز برای تعیین نوع نوشته (فونت) انتخاب می‏ کنیم.

نکته: روشهای اجرای دستور یا فرمان Text

از منــو :

Menu Bar > Express > File Tools > Move Backup Files

از خط فرمان :

یا نام کامل فرمان Text را در خط فرمان تایپ کنید و Enter بزنید.

TEXT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.