لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان SHOWURLS در اتوکد (دستور نمایش آدرس های اینترنتی)

فرمان SHOWURLS در اتوکد


 

SHOWURLS

 

 دستور SHOWURLS در اتوکد کلیه آدرس های اینترنتی (URL) هایی را که در داخل یک فایل اتوکد به اشیاء لینک داده شده اند (در صورت وجود) را نشان می هد.

نکته: به منظور لینک دادن به یک شیء (مثلا دایره، خط، پلی لاین و …)، آن شیء را انتخاب نموده و کلیدهای Ctrl+1 را زده خواص آن شیء ظاهر می شود. که در قست General زبانه HyperLink می توانیم به آدرس اینترنتی خود لینک بدهیم.

 

نکته: روشهای اجرای دستور یا فرمان SHOWURLS

از منــو :

Menu Bar > Express > Web Tools > Show URLs

از خط فرمان :

یا نام کامل فرمان SHOWURLS را در خط فرمان تایپ کنید و Enter بزنید.

فایل اتولیسب مربوط به این دستور در پوشه اتوکد aceturl.lsp, aceturl.dcl می باشد.

 

 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.