لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان REVCLOUD در اتوکد (دستور کشیدن ابر)

ترفند REVCLOUD در اتوکد


لطفآ منتظر شوید تا انیمیشن به طور کامل لود شود …

REVCLOUD

دستور Revcloud در اتوکد ( مخفف Revision Cloud – مرز برای باز نگری در اتوکد) برای اضافه کردن توضیح به طرح است. این توضیحات معمولاً مشخص کننده بازبینی های انجام شده در نقشه یا یادآوری کننده نقص های موجود است.

گزینه های دستور عبارتند از:

Arc length: حداقل و حداکثر طول کمان ها را مشخص می کند (با تایپ A  اتوکد از شما طول قوس های ابر را می خواهد).

Object: یک شکل بسته مانند مستطیل، دایره و بیضی را تبدیل به ابر می کند (با تایپ O بعد از اجرا می توانید یک دایره ، بیضی ، مربع یا هر چند ضلعی پیوسته دیگر را انتخاب و سپس با گزینه yes هاله های ابر را به صورت معکوس ترسیم و با گزینه no هاله ها را به صورت درست ترسیم می کند).

 Style: یکی از دو گزینه Normal و Calligraphy را برای تعیین چگونگی کشیدن ابر انتخاب می کند که طول کمان ها در  Calligraphy یکسان نیست.

بعد از وارد کردن تنظیمات، روی یک نقطه برای شروع ابر کلیک کرده و بدون کلیک کردن مجدد، ان را به سمت مورد نظر بکشید. مرز ابر در محل حرکت اشاره گر ماوس کشیده می شود.

نکته: هنگامی که نقطه انتهایی به نقطه ابتدایی نزدیک شود شکل خود به خود بسته می‏ شود.

نکته: برای اجرای خوب این برنامه بهتر است دور هر موضوعی که لازم است نشان داده شود، یک مستطیل یا یک شکل هندسی منظم با استفاده از دستور PLINE ترسیم شود (موضوعات JOIN شده باشند)، سپس با استفاده از دستور Object آن شکل منظم را به ابر تبدیل کنیم.

نکته: روشهای اجرای دستور یا فرمان REVCLOUD

از منــو :

Menu Bar > Draw > Revision Cloud

از خط فرمان :

یا نام کامل فرمان REVCLOUD را در خط فرمان تایپ کنید و Enter بزنید.

REVCLOUD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.