لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان pyramid در اتوکد (دستور ترسیم هرم از نوع توپر (Solid) اتوکد سه بعدی)

 

دستور ترسیم هرم از نوع توپر (Solid) اتوکد سه بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

دستورات اتوکد – سیویل استارز Dec 24, 2010 – Pyramid برای ترسیم هرم با مقطع چند ضلعی استفاده می شود. طریقه فعال نمودن: 1- نوشتن Pyr در خط فرمان 2- فعال کردن این دستور از منوی آبشاری … آموزش و رفع اشکال در اتوکد – نسخه قابل چاپ – برای ترسیم هرم با مقطع چند ضلعی استفاده می شود. … اتوکد من تازگی ها ایراد پیدا کرده به این شکل که توی اتوکد دستور را باید بزنم بعد کاری … آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش  – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها موجودی می‌باشد. رویه به اشیای بعدی … Pyramid (تولید رویه –به‌شکل هرم) …. از این دستور برای بدست آوردن حجم مشترک دو حجم استفاده می‌کنید. 6- دستور 3D … آموزش اتوکد 2007 (سه بعدی) – تبیان  – که دستوراتی رو که برای ترسیم اشکال در محیط دوبعدی اتوکد لازم دارید را به شما … به وسیله این دستورات می توانیم اشکال مشخصی مانند: استوانه ، هرم … [PDF]اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﮏ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ اﺗﻮﮐﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﺎر و ﺗﺮﺳﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ….. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻌﺎع ﺗﻴﻮپ ﺑﻴﺮوﻧﯽ دوﻧﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺗﺮﺳﻴﻢ هﺮم. Pyramid. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ هﺮم هﺎﻳﯽ … دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار   ۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به نام … 107. ترسیم هرم. Pyramid. PYR. 108. انجام محاسبات در محیط اتوکد. Quick calc. QC. آموزش اتوکد (AutoCAD) به زبان ساده “اختصاصی دانشجو” – صفحه 7 … – از آنجا که بسیاری از دستورات اتوکد، شامل تعیین نقاط است، ابتدا روشهای تعیین …. استوانه (Cylinder) مخروط ،(Cone) منشور (Prism) هرم (Pyramid) و. – نمونه سوالات اتوکد (ت1 –متوسط). الف)استوانه. ب)مخروط. ج)هرم. د) مكعب مستطيل. 3-در دستور boxبراي ايجاد مكعب مستطيل كدام گزينه را بعد از انتخاب گوشه بايد تايپ كرد؟(ت1 – سخت). آموزش جامع نقشه کشی ساختمانی با اتوکد novincivil.com/19-آموزش-نقشه-کشی-ساختمانی-با-ات… نرم افزار اتوکد را می توان پرکاربردترین نرم افزار نقشه کشی در سرتاسر جهان دانست. … نحوه به کارگیری دستور Xline – روش برش دادن بخشی از موضوع با استفاده از … Cone – طریقه ترسیم یک تیوپ – آشنایی با دستور Wedge – طریقه ترسیم هرم [PDF]اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات وﻳﺮاﻳﺸﯽ ﻧﻈﻴﺮﺣﺬف، ﮐﭙﯽ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ودوران ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﻪ اﺿﻼع ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﻨﺘﻈﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر Rectangle ﻳﺎ Polygon رﺳﻢ ﺷﺪه ….. ۶ــ دﺳﺘﻮر Line ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرات اﺗﻮﮐﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭘﺎره ﺧﻂ را رﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. …. pyramid. ﻫﺮم qround line. ﺧﻂ زﻣﻴﻦ radius. ﺷﻌﺎع raised. ﻣﻨﺘﺼﺐ recembling copper. ﻣﺴﻮار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.