لیسپ های کاربردی اتوکد

فرمان polysolid (دستور ترسیم چند‌حجمی فرمان Polysolid پلی سالید در اتوکد سه بعدی)

 

آموزش دستور ترسیم چند‌حجمی فرمان Polysolid پلی سالید در اتوکد سه بعدی

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

دستورات اتوکد – سیویل استارز – مطالب ابر آشنایی با دستور PolySolid آشنایی با برنامه اتوکد 2011 و نحوه باز کردن آن ، آشنایی با پنجره comman و نحوه … با دستور PolySolid ، نحوه ترسیم منحنی مارپیچ ، نحوه بکارگیری دستور Extrude آموزش اتوکد 2007 (سه بعدی) – تبیان  – سلام. دوستان عزیز تو این تاپیک به آموزش اتوکد سه بعدی می پردازم. آموزش اتوکد دوبعدی … برای وارد شدن به محیط سه بعدی از محیط دوبعدی و برعکس از این دستور استفاده می کنیم. طریقه فعال نمودن: … Polysolid. برای سه بعدی کردن …  [PDF]دریافت فایل ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺗﻭﮐﺩ. ﺁﺷﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻭﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺗﻭﮐﺩ. ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ ﻧﻭﺍﺭ … ﺩﺭ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﺧﻁﻭﻁ. ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. ﺑﺭﺍﻱ ﺗﺭﺳﻳﻡ ﭼﻧﺩ ﺧﻁﻲ. ﮔﺯﻳﻧﻪ center. ﺩﺭ ﺷﻳﻭﻩ ﺗﺭﺳﻳﻡ. Arc. ﺩﺭ ﺩﺳﺗﻭﺭ polyline. آموزش جامع نقشه کشی ساختمانی با اتوکد نحوه به کارگیری دستور Xline – روش برش دادن بخشی از موضوع با استفاده از … طریقه به کارگیری دستور Helix – آشنایی با امکانات دستور Polysolid – روش به … [PDF]بخش اول روش های وارد کردن دستور ها در مکانیکال دسکتاپ را نام ببرد. … دستور هاي مشترﻙ بین اتوکد و مکانیکال دسکتاپ را با روش های مختلف اجرا کند. …… Polysolid الف(. آموزش اتوکد سه بعدی – نیارش  – به طور کلی دو دسته اشیای سه بعدی قابل تولید در اتوکد موسوم به رویه‌ها و مدلها …. از این دستور برای بدست آوردن حجم مشترک دو حجم استفاده می‌کنید. آموزش اتوکد 2014 به زبان فارسی -2بعدی و سه بعدی آموزش اتوکد فارسی. … شاید شما هم از کار کردن و حتی دیدن اتوکد 2014 لذت برده باشید یا اینکه دوست داشته باشید اتوکد را یادبگیرید و از …. دستور POLYSOLID. [PDF]اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﮐﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ  ﺷﮏ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ اﺗﻮﮐﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﺎر و ﺗﺮﺳﻴﻢ و وﻳﺮاﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ. دوﺑﻌﺪﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ….. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﮏ ﮐﺮﻩ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻴﺪ . .١. دﮐﻤﻪ …. Poly solid. در ﻧﻮار اﺑﺰار. Modeling. را ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ . .٣. ﮐﻠﻴﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ و ﮔﺰﻳﻨﻪ. Height. را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﭙﺲ … دانلود فیلم آموزشی کار با نرم افزار اتوکد AutoCAD 2011 – وبسایت ..دانلود عکس، فيلم، فلش نحوه بکارگیری دستور Ortho ، آشنایی با قابلیت Grid ، طریقه استفاده از امکانات … با دستور PolySolid ، نحوه ترسیم منحنی مارپیچ ، نحوه بکارگیری دستور Extrude آموزش سه بعدی Autodesk AutoCAD 3D 2012 به زبان فارسی  نحوه ترسیم خطوط با استفاده از دستور 3Dpoly – طریقه به کارگیری دستور helix – آشنایی با امکانات دستور polysolid – روش به کارگیری دستور thicken برای ایجاد … دستورات اختصاری اتوکد | نرم افزار عمران معماری دستورات اختصاری اتوکد دستورات اتوکد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.