دستور PURGE را در خط فرمان اتوكد اجرا كنيد.

در پانل باز شده گزينه ي ALL ITEM را انتخاب كرده و تيك هاي پايين را بزنيد.

حال روي دكمه ي Purge all كليك كنيد.

برنامه تمام بلوك هاي اضافي فايل كه در نقشه استفاده نشده را حذف مي كند و بدين ترتيب تا حد زيادي از حجم فايل ميكاهد.خيلي وقت ها بدون اينكه بدانيم تعداد زيادي بلوك غير قابل استفاده در فايل اتوكد وجود دارد.