لیسپ های کاربردی اتوکد

دانلود لیسپ مساحت در اتوکد (لیسپ جمع مساحت کمان، دایره، بیضی، پلی لاین، هاشور، spline، Region)

دانلود لیسپ محاسبه مساحت در اتوکد (لیسپ جمع مساحت در اتوکد)

نحوه لود کردن برنامه در زیر نشان داده شده است.

نحوه استفاده از برنامه در زیر نشان داده شده است.  با اجرای دستور AF و یا اجرای برنامه از طریق منوی Vcad.ir، برنامه از کاربر می خواهد اشیاء را برای جمع آوری مساحت انتخاب کند.

توضیحات برنامه

این برنامه یک دستور را ارائه می دهد تا به کاربر اجازه دهد مساحت یک یا چند شیئ را به راحتی محاسبه کند.

با این درخواست، کاربر می تواند هر تعداد کمان، دایره، بیضی، پلی لاین، هاشور، Spline، Region دو بعدی را انتخاب کند. اگر شی انتخاب شده باز باشد، ناحیه به گونه ای محاسبه می شود که گویی یک خط مستقیم نقطه شروع و نقطه پایانی را به هم متصل می کند.

سپس از کاربر خواسته می شود که یک نقطه یا سلول جدول را برای قرار دادن یک عبارت فیلد که به مجموع مساحت اشیاء انتخاب شده اشاره می کند، مشخص کند.

کاربر می تواند برای درج مساحت نقطه ای را تعیین کند و یک متن چند خطی جدید ایجاد کند و یا مساحت را در یک متن موجود  متن چند خطی، چندلایه یا لیدر را انتخاب کند. تا با مساحت پر شود.

در این درخواست، کاربر همچنین می تواند گزینه “Object” را انتخاب کند تا محتوای یک شی موجود با عبارت فیلد پر شود.

با انتخاب این گزینه، کاربر می تواند هر متن تک خطی (DText)، متن چند خطی (MText)، ویژگی یک خطی یا چند خطی، بلوک منتسب شده یا چند سطحی (MLeader) را با متن چند خطی یا محتوای بلوک اختصاصی انتخاب کند.

 

 

دانلود لیسپ مساحت در اتوکد به روشی دیگر 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.