لیسپ های کاربردی اتوکد

تغییر مساحت دایره در اتوکد

در ویدئو زیر نحوه تغییر مساحت دایره در اتوکد، و یا به عبارتی ترسیم دایره با مساحت دلخواه آورده شده است.

ابتدا قبل از هر کاری می بایست یک دایره ترسیم کنیم. به این منظور ابتدا دستور C را در در کامند بار تایپ کرده و اینتر را می زنیم. سپس مرکز دایره را در جایی که باید دایره در آن نقطه قرار گیرد با کلیک کردن بر روی آن نقطه قرار می دهیم. سپس شعاع دایره را وارد کرده و دایره را ترسیم می کنیم.

در مرحله بعد دایره را انتخاب کرده و کلید های کنترل و 1 را باهم می زنیم. در این هنگام یک پنجره ظاهر می گردد که خصوصیات دایره در آن قرار دارد یکی از خصوصیات دایره مساحت آن است که در بخش مربوط به هندسه دایره در جلوی کلمه Area قرار دارد. مساحت مورد نظر را در اینجا نوشته و اینتر را می زنیم تا مساحت بر روی دایره اعمال گردد.

با انتخاب دایره و اجرای فرمان لیست نیز می توانید مشاهده کنید که دایره ترسیم شده دارای مساحت دلخواه شما می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.