لیسپ های کاربردی اتوکد

ترسیم یک خط مماس بر دو دایره در اتوکد

در ویدئو کوتاه آموزشی زیر با نحوه ترسیم یک خط مماس بر دو دایره در اتوکد آشنا خواهید شد.

فرض کنید دو دایره در صفحه ترسیم اتوکد وجود دارد، حال قرار است یک خطی را بر این دو دایره مماس کنیم. برای این کار ابتدا دستور L را که به منظور کشیدن خط می باشد در خط فرمان تایپ کنید و اینتر را بزنید.

سپس قبل از اینکه نقطه اول را به این خط بدهیم، حرف Tan را در خط فرمان تایپ کنید و اینتر را بزنید.

در این هنگام اگر نشانگر موس را به هر یک از دایره ها نزدیک کنیم نماد مماس ظاهر می گردد. اگر در این هنگام کلیک راست کنیم نقطه شروع خط به دایره اول مماس می گردد.

در مرحله بعد دوباره Tan را در خط فرمان تایپ کنید و اینتر را بزنید.

در نهایت نشانگر موس را به سمت دایره دوم ببرید تا نماد مماس بر روی دایره ظاهر گردد، در این هنگام کلیک کنید تا انتهای خط بر دایره دوم مماس گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.