لیسپ های کاربردی اتوکد

ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد

در ویدئو آموزشی زیر نحوه ترسیم دایره با داشتن دو مماس و شعاع مشخص در اتوکد نشان داده شده است.

به منظور ترسیم دایره با این روش، ابتدا می بایست از طریق نوار ابزار اتوکد در زبانه Home در قسمت مربوط به ترسیم دایره گزینه  Tan، Tan، Radius را انتخاب کرد. همانند شکل زیر.

سپس اتوکد دو شیئ مانند خط یا هر شیئ دیگری (یا دو نقطه) از ما می خواهد، که در اینجا همانند شکل زیر دو خط به اتوکد به عنوان مماس معرفی شده است. طریقه معرفی نیز به این صورت است که اشاره گر موس را به هر خط به صورت جداگانه نزدیک کنید به محض اینکه اتوکد نماد مماس را روی خط نشان داد کلیک کنید.

در نهایت اتوکد از شما مقدار شعاع دایره را می خواهد، در این مرحله با وارد کردن شعاع و زدن اینتر دایره به صورت مماس بر دو خط ترسیم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.