لیسپ های کاربردی اتوکد

آموزش دستور arc برای ترسیم کمان در اتوکد با روش های مختلف

در انیمیشن آموزشی کوتاه زیر با انواع روش های ترسیم آرک ARC در اتوکد آشنا خواهید شد. دستور Arc دراتوکد به منظور رسم کمان می باشد.

روش های ترسیم آرک با استفاده از نوار ابزار اتوکد به 11 روش مختلف می باشد.

1- روش سه نقطه ای: در این روش بعد از اجرای دستور Arc، اتوکد از شما سه نقطه برای ترسیم کمان خواهد خواست.

2- روش شروع، مرکز و پایان: ابتدا نقطه شروع آرک سپس مرکز و در نهایت نقطه پایان آن باید وارد گردد.

3- روش شروع، مرکز و زاویه: ابتدا نقطه شروع آرک سپس مرکز و در نهایت زاویه آن باید وارد گردد.

4- روش شروع، مرکز و طول: ابتدا نقطه شروع آرک سپس مرکز و در نهایت طول خط بین نقطه شروع و پایان آن باید وارد گردد.

5- روش شروع، پایان و زاویه: ابتدا نقطه شروع آرک سپس پایان و در نهایت زاویه آن باید وارد گردد.

6- روش شروع، پایان و جهت: ابتدا نقطه شروع آرک سپس پایان و در نهایت جهت آن باید وارد گردد.

7- روش شروع، پایان و شعاع: ابتدا نقطه شروع آرک سپس پایان و در نهایت شعاع آن باید وارد گردد.

8- روش مرکز، شروع و پایان: ابتدا نقطه مرکز آرک سپس شروع و در نهایت نقطه پایان آن باید وارد گردد.

9- روش مرکز، شروع و زاویه: ابتدا نقطه مرکز آرک سپس شروع و در نهایت زاویه آن باید وارد گردد.

10- روش مرکز، شروع و طول: ابتدا نقطه مرکز آرک سپس شروع و در نهایت طول خط بین نقطه شروع و پایان آن باید وارد گردد.

11- این روش ترسیم کمان به صورت پیوسته و پشت سر هم می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.